Southern California Edison

Tải Lên Tài Liệu CARE PEV

Step 1 of 3: Thông Tin Chung

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin được yêu cầu dưới đây, và tải lên (các) tài liệu xác nhận sau khi ghi danh.

  • Những ô có dấu sao * màu đó là bắt buộc phải điền.
  • Tài liệu quý vị tải lên phải ở dạng PDF hoặc ảnh (JPG, TIF, PNG, GIF).
  • Sau khi quý vị đã điền đầy đủ vào đơn và tải tài liệu lên, bấm vào nút Tiếp Theo màu xanh lá.

Khi các tài liệu này được chấp thuận, một nhà thầu được chấp thuận của SCE sẽ liên lạc với quý vị về Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (Chỉ áp dụng để Xác Nhận Mức Sử Dụng Cao).

Tìm hiểu thêmMở cửa sổ mới về quy trình xác minh.Thông Tin Liên Lạc

Tiểu Bang
CA

Khi đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng thông tin đã cung cấp là chính xác, và tôi đồng ý nhận các cuộc gọi tại số điện thoại bên trên, qua máy bấm số tự động (ATDS), hoặc tin nhắn được thu âm trước từ, hoặc thay mặt cho, Southern California Edison để có thông tin về chương trình hồi phí, tiết kiệm, hoặc chương trình hội đủ tiêu chuẩn về lợi tức thấp khác. Tôi hiểu rằng tôi không cần đồng ý phải nhận các cuộc gọi đó để ghi danh vào các chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức này và tôi có thể phải trả cước phí nhận tin nhắn và sử dụng dữ liệu tùy theo hãng điện thoại mà tôi đang sử dụng.
Hướng Dẫn và Xác Nhận trên MạngNếu quý vị chọn 'Không Đồng Ý với Chương Trình ESA', quý vị sẽ được đưa ra khỏi chương trình CARE và không được hưởng giảm giá điện nữa.


Xin vui lòng nhập tên của tất cả mọi người trong gia đình.

  • Nếu thiếu bất kỳ thông tin nào, việc xét đơn của chúng tôi có thể bị trì hoãn và khoản giảm giá của quý vị có thể bị gián đoạn.
  • Bất kỳ thông tin hay tài liệu nào do quý vị nộp lên sẽ chỉ được nhân viên Southern California Edison sử dụng để xác minh.
  • Xin nhớ bôi đen số An Sinh Xã Hội và mọi thông tin bí mật trên tất cả tài liệu để được an toàn hơn.
:
:
:

 

Kết Nối Ngôn Ngữ